Największa pielgrzymka świata – Arabia Saudyjska

Co roku miliony pielgrzymów przybywają do Arabii Saudyjskiej. Przybycie do Mekki, czy Medyny i chodzenie śladami wielkich proroków jest bardzo ważnym wydarzeniem dla każdego wyznawcy islamu. Co takiego przyciąga muzułmanów z całego świata do Arabii Saudyjskiej?

Pielgrzymka, czyli szczególna podróż człowieka

Podróż do miejsc świętych z pobudek religijnych jest szczególną wędrówką człowieka. Tradycja ta ma swoją długą historię, znana była już w starożytności. Dla wielu jest ona okazją dla modlitwy w ważnej intencji, wyrażenia wdzięczności Bogu czy zadośćuczynienia za przewinienia. Wielu uczestników zwraca uwagę na jej specyficzny charakter, możliwość wyciszenia czy refleksji. W wielu religiach pielgrzymowanie jest ważne, ale dobrowolne. Wyjątkiem jest islam, który narzuca na wiernych taki obowiązek.

Pielgrzymka jako filar wiary

Odbycie pielgrzymki do Mekki jest jednym z pięciu filarów wiary islamu. Każdy wyznawca islamu, o ile pozwalają mu na to zdrowie i stan finansów, powinien przynajmniej raz w życiu odwiedzić Mekkę. Mahomet nie bez powodu uczynił to miejsce tak ważnym – przed doznaniem objawienia miasto stanowiło ważne centrum handlowe, ludzie przybywali tam również do pogańskiej świątyni Kaaby. Prorok zdawał sobie sprawę, że mieszkańcy Mekki zarabiają dzięki pielgrzymom. Nie chciał likwidować tej tradycji, więc po zdobyciu rodzinnego miasta przez armię muzułmańską, pogańska świątynia Kaaba stała się odtąd świętym miejscem dla wyznawców islamu. Ludzie przybywają tu niezależenie od wieku i stanu zdrowia, bo wierzą, że śmierć podczas pielgrzymki zapewni im miejsce w raju.

Świątynia Kaaba

Święty Meczet to największy meczet na świecie, otacza on Al-kaabę. W tym kierunku muzułmanie zwracają się podczas codziennych modlitw. Według nauczania islamu, nie ma świecie bardziej świętego miejsca. znajduje się tam także studnia Zamzam, która od czasu odkrycia około 2000 p.n.e nigdy nie wyschła i miliony muzułmanów nadal z niej piją. Bardzo ważny jest kamień hadżar. Według podań, na początku był on idealnie biały, ale zmienił barwę na czarną, ponieważ wchłaniał grzechy pielgrzymów.

Przebieg rytualnej pielgrzymki

Sama pielgrzymka posiada swój ściśle określony rytuał. Po obmyciu mężczyźni zakładają biały strój, na nogach z mogą nosić tylko sandały. Cały dziedziniec wypełnia masa pielgrzymów. Ich liczba jest kontrolowana, ponieważ w roku może przyjechać tylko określona grupa wyznawców z danego kraju, każdy kraj dysponuje określoną liczbą wiz pielgrzymkowych.
Podczas tawafu, czyli okrążenia Al-Kaaby 7 razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wierni dotykają, pozdrawiają lub całują kamień. Im bliżej Czarnego Kamienia znajdzie się wierny, tym lepiej, ale w świętym miejscu przepychanki raczej się nie zdarzają.
Kolejnym etapem jest przejście między wzgórzami Safa i Marwa, około 450 m, ale należy go przejść aż 7 razy. Rytuał ten upamiętnia poszukiwanie wody przez Hagar, żonę proroka Abrahama, kiedy to wytrysnęła woda ze źródła Zamzam. Następnie idą do doliny Miny, w której się modlą i czytają Koran. Następna jest modlitwa wokół góry Arafat i noc w Muzdalifah, gdzie wierni zbierają kamyczki do rytualnego „kamieniowania szatana”. Wszystkie te punkty są od siebie oddalone na pielgrzymkowej trasie, dlatego też sama pielgrzymka zajmuje kilka dni.

Pierwszy meczet

Nowości przeważnie napotykają się z pewnym sprzeciwem i Mahomet był zmuszony opuścić Mekkę. Data tej emigracji, 622 rok, stał się początkiem ery muzułmańskiej. W Medynie powstał pierwszy meczet. Pielgrzymka zijara, czyli pielgrzymka do grobów świętych islamu w swojej trasie ma także gród Mahometa oraz jego córki Fatimy w Medynie. Oprócz aspektów religijnych, miasto jest ośrodkiem handlu i rzemiosła, można tu kupić dywaniki modlitewne oraz odzież. Co roku Medynę przy różnych świętach odwiedzają 2 mln pielgrzymów.

Liczba pielgrzymów

Hadżidż, czyli zbiorowa pielgrzymka w czasie miesiąca zu-al-hidża odbywa się co roku. Wyznawcy islamu wchodzą w stan uświęcenia i przywdziewają białą szatę. Co roku podczas hadżidżu świątynię w Mekce podczas odwiedza ponad milion wyznawców islamu, wielu przybywa do Medyny przy okazji innych świąt. Dostęp do miejsc świętych mają wyłącznie muzułmanie, a ponieważ na całym świecie jest ich 1,6 mld, co stanowi drugą pod względem liczności religię świata. Samą Mekkę w 2018 roku odwiedziło 9,73 mln turystów z różnych krajów.
Innymi słowy, właściciele hoteli, restauracji i biur podróży zarabiają całkiem pokaźne sumy. Arabię Saudyjską bez wątpienia można uznać za miejsce największej pielgrzymki świata.